Doelstelling

Onze doelstelling is de complete "zorg" rond automatisering zoveel mogelijk weg te nemen bij de klant. Onder complete zorg verstaan wij, naast het opzetten van een zo stabiel mogelijk werkende ICT omgeving (Informatie Communicatie Technologie), ook de volledige integratie binnen de organisatie. Bij het creëren of aanpassen van een ICT omgeving staat bij ons de gebruiker centraal.  Super-ICT zal samen met het management, de gebruikers en eventuele toeleveranciers de wijzigingen binnen uw ICT omgeving zo optimaal mogelijk doorvoeren. Hierbij kan Super-ICT een centraal aanspreekpunt vormen binnen uw automatiseringsafdeling.

 

Ons plan van aanpak.

De werkwijze van Super-ICT kenmerkt zich door een projectmatige aanpak, die vooraf met U (de klant) wordt besproken en vastgelegd in een "Plan van Aanpak".

In het "Plan van Aanpak" wordt een duidelijke opdrachtformulering opgenomen met daarin meetbare eindresultaten. Tevens wordt er een stappenplan, een tijdsplanning en een kostenoverzicht opgenomen. Onze ervaring met deze vorm van aanpak is dat wij streven naar duidelijkheid en hoge kwaliteit in onze dienstverlening. Gedurende het project wordt door een flexibele opstelling van onze medewerkers zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan uw wensen.